Kontaktujte nás

+420 739 526 258 Volejte ve všední dny od 8 do 16 hodin.
Komplexní řešení pro sociální služby

Aktuálně nabízíme pro

 • azylové domy (včetně pro matky s dětmi)
 • centra denních služeb
 • chráněné bydlení
 • denní stacionáře
 • domovy pro seniory
 • domovy se zvláštním režimem
 • kontaktní centra
 • krizová pomoc
 • noclehárny
 • nízkoprahová denní centra
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • odborné sociální poradenství
 • odlehčovací služby
 • osobní asistence
 • pečovatelská služba
 • podpora samostatného bydlení
 • raná péče
 • sociální rehabilitace
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a lidi se zdravotním postižením
 • sociálně terapeutické dílny
 • terénní programy

Správa žadatelů a klientů

 • správa složek pro jednotlivé osoby v systému
 • program Vás vede při zadávání nového žadatele a klienta
 • sdílení základních informací mezi službami
 • veškerá historie všech zadaných dat klientů

Nástroje pro efektivní práci

 • snadné vyúčtování za činnost, období a hromadně
 • agenda obědů
 • pokladny
 • hromadné zadávání práce
 • slevy
 • docházky
 • hromadné přecenění nabídky služby (vč. vygenerování dodatků)
 • vyúčtování skupin nabídkových činností
 • různé typy kontrol

Manažerská část

 • statistické výstupy
 • výstupy do krajských informačních systémů
 • výstupy pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • možnost víceúrovňové kontroly vlastní provedené práce:
  • kontrola úseků
  • přehled zadané práce nad službou
 • jednotné prostředí pro pracovníky sociálních i zdravotních služeb bez nutnosti přeškolení

Pracovníkovi WebCarol® nabízí: