Kontaktujte nás

+420 739 526 258 Volejte ve všední dny od 8 do 16 hodin.
IS WebCarol®

Informační systém Webcarol® je nový, dynamicky se rozvíjející manažerský nástroj, který umožňuje přístup do všech poskytovaných služeb.

Sociální služby

Nabízíme Vám evidenci 23 druhů sociálních služeb péče i prevence, nejrůznější kontroly, vykazování, vyúčtování a přehledy.

Zdravotní služby

Nabízíme Vám vedení evidence, kontrol, vyúčtování a nejrůznějších přehledů pro zdravotní služby s odborností 913, 925 a 926.

Jsme Vaše praxe

Jsme vaše praxe

Jste to Vy a Vaše praxe, která nám říká, co by v systému WebCarol® mělo být zapracované. Nasloucháme...

Pravdivé výstupy

Pravdivé výstupy

Zadáváme do systému reálné údaje ze služby
a následně je převádíme do libovolného výstupu, který si vedení organizace vyžádá.

Analýza

Analýza

Veškeré zapracování funkcionalit probíhá na základě pečlivých analýz s týmy specialistů na dané odvětví.

Prémiové služby

Prémiové služby

Jsme v tom s vámi. Spolupracujeme s metodiky, školíme a radíme. Vyjednáváme s kraji lepší podmínky vykazování.

Pro Koho

Pro koho

Pro pracovníky v přímé péči, pro zdravotní sestry, pro vedoucí pracovníky, pro management organizace.

To vše
v informačním systému WebCarol®
vyvinutém Arcidiecézní charitou Olomouc

Naše SLUŽBY

Dostupnost systému

 • WebCarol® je webová aplikace, která umožňuje online připojení kdykoliv a odkudkoliv
 • přístup k informacím v databázi přímo v terénu skrze tablety je možný i bez nutnosti připojení k internetu
 • pracovníci se přihlásí do systému pomocí jediného účtu ke všem zdravotním i sociálním službám, kde mají úvazky
 • způsob práce v systému je všude stejný, a to šetří čas pracovníka

Servis uživatelům

 • profesionální školení, jak systém ovládat, probíhají v moderně vybavené počítačové učebně
 • školení doplňují návody pro začátečníky
 • servisní podpora je možná přes e-mail, telefon, vzdálený přístup, nebo osobní konzultací
 • systém se pravidelně aktualizuje a automaticky zálohuje všechny záznamy

Usnadnění řízení

 • vedoucí pracovníci získají výstupy ze zadané práce napříč všemi službami s reálnými daty. To jim umožňuje utvářet statistiky a mít přehled

Podílení se na vývoji

 • nové návrhy prodiskutováváme v týmu a zapracováváme i pro ostatní uživatele
 • v případě specifických požadavků na výstupy / šablony stačí zaslat vzory a metodické postupy podpoře
 • v případě přidání informace ke klientovi, která v systému není, stačí kontaktovat podporu. Po analýze je možné informaci zapracovat do systému
JEDNOTNÝ SYSTÉM,
POROVNATELNÉ VÝSTUPY, SJEDNOCENÍ TERMINOLOGIE NAPŘÍČ SLUŽBAMI

IS WebCarol® se chová stejně nebo obdobně ve všech službách. Díky jedinečnému navržení jste flexibilní a nezávislí na stávající legislativě a krajských systémech. Noví pracovníci se rychle naučí používat systém, i když mají úvazky v různých službách. Díky jednotné terminologii je možné dělat hromadné statistiky v různých typech služeb. WebCarol® sjednocuje data na vstupu, aby bylo možné získat porovnatelná data z různých služeb na výstupu pro vlastní potřebu i pro donátory.

více o výhodách a funkcích