Kontaktujte nás

+420 739 526 258 Volejte ve všední dny od 8 do 16 hodin.

Co systém dokáže

Evidence


 • zaměstnanců
 • klientů
 • materiálu ve skladu
 • financí
 • a další...

Zadávání


 • informací pro zdravotní služby (odbornost 913, 925 a 926)
 • informací pro sociální služby
 • práce hromadně
 • a další...

Statistiky


 • podle metodik pro kraje, ministerstva
 • vykazování individuálních projektů
 • z pohledu klientů, pracovníků a vedoucích
 • a další...

Terén


 • veškerá data jsou přístupná v terénu offline
 • zjednodušení administrativy
 • hlasové zadávání s přepisem do textu
 • použití pro pracovníky v sociálních službách, zdravotníky a lékaře
 • a další...

Přehled funkcí

Základní údaje ve složce klienta, stavy osoby: zájemce, žadatel, čekatel, klient, odmítnutý, práce, setkání, práce hromadně, práce skupinově, práce postupně, individuální intervence, skupinová intervence, individuální setkání, skupinové setkání, setkání smluvně, vykázání činnosti, údaje pro statistiky, práce podle předpisů, nabídkové činnosti, smlouva, smluvní činnosti, úhradový limit, generovaná smlouva, generované dodatky, texty ověřené inspekcí, životní situace klienta, individuální plánování, vyúčtování částečné, hromadné, za období, pravidelné, zálohové, finanční depozita, sklady, objednávky obědů, správa pracovníků, hmotná depozita.

Statistiky, kontakty na blízké osoby, opatrovníky, pověřené osoby, lékaře, rozřazování klientů do skupin, vzory formulářů, Hodnocení rizika vzniku dekubitů, Barthelův index, neuromentální index, paliativní škála funkční zdatnosti, škála hodnocení závažnosti symptomu, škála distresu pro pacienty s demencí, poukazy, ošetřovatelské plány, neuskutečněné návštěvy, automatické přesuny práce mimo platnost poukazu, ošetřovatelská diagnóza, hodnocení ošetřovatelského plánu, provedené práce, služební záznamy, záznamy lékaře, provedené výkony, výdej materiálu, provozní hlášení, plánování medikace a intervence, úhrady pojišťoven, KDAVKA, FDAVKA. A mnohé další.