Kontaktujte nás

+420 739 526 258 Volejte ve všední dny od 8 do 16 hodin.

info o nás

Rozumíme potřebám sociálních i zdravotních služeb

IS Webcarol® je výsledkem spolupráce mezi Arcidiecézní charitou Olomouc (ACHO), která poskytuje sociální i zdravotní služby, a IT specialisty.

ACHO vznikla v roce 1991. V rámci ní působí dalších 29 Charit, které provozují více než 200 registrovaných sociálních a zdravotních služeb. Zaměstnáváme přes 1700 pracovníků. Ročně se staráme o více než 30.000 klientů.

Naše historie

Vznik DOS program Carol - první software pro vykazování péče na trhu. Sbírali jsme zkušenosti z terénu a systém zdokonalovali. Díky propracovanosti se používal přes 10 let.

Díky informačnímu rozvoji nastoupil do služeb program WinCarol, který se obsluhoval jako desktopový program. Umožňoval spuštění v několika službách
v rámci terminálu.

Se vzrůstajícími nároky legislativy, vykazování, ale i roztříštěnosti názvosloví a praxe sociálních služeb, vznikl informační systém WebCarol®. Funguje přes webový prohlížeč i mobilní zařízení a vylepšuje a integruje dobrou praxi z předešlých systémů. Navíc umožňuje jednotnou práci jak v sociálních, tak i ve zdravotních službách pod jednou databází - stačí tedy jeden účet ke všem službám.

Naše práce

Co všechno pro své klienty děláme

 • o svoje klienty pečujeme v oblasti SW i v oblasti metodické
 • minimalizujeme Vaše náklady na hardware i na IT pracovníky
 • chráníme Vaše data v jednom z nejmodernějších datových center
 • chráníme Vaše pracovníky – evidujeme kompletní historii změn záznamů
 • staráme se o údržbu systému a jeho zálohování
 • jsme v souladu s platnou legislativou včetně GDPR
 • poskytujeme bezplatný servis po telefonu nebo přes program TeamViewer v pracovní dny
  od 8:00 – 16:00 hodin
 • spolupracujeme s Vámi na dalším vývoji
 • nenecháme Vás na holičkách...

seznamte se s naším týmem

Václav
Keprt

Vedoucí projektu WebCarol®,
schvaluje smlouvy, jedná s dodavateli

RNDr. Ladislava
Hekerová

Koordinátorka projektu WebCarol®,
koordinuje veškerou činnost

Pavel
Langer

Tester IS WebCarol®,
dbá na to, aby vše fungovalo

Mgr. Vojtěch
Krystek, DiS.

Metodik IS WebCarol®,
udržuje systém v souladu s platnou legislativou

Zdeněk
Smékal

Koordinátor školení
a podpora pro služby

Výhody

 • změna typologie služeb nebo zákonných činností či úkonů neovlivní způsob evidence, vyúčtování nebo statistik!
 • univerzalita nastavení a zadávání práce
 • komplexní řešení pro všechny služby - sociální i zdravotní
 • webová aplikace určená pro všechny pracovníky na všech pozicích
 • funkční řešení pro OS Android, které pracuje online i offline
 • jednotné prostředí napříč službami
 • jednotná metodika pro zaznamenání reality a vykazování srovnatelných dat
 • data nejsou „pokřivena“ na vstupu
 • jednoduchost a přehlednost

Důvody

Co považujeme za důležité

 • jsme jedni z vás – sami provozujeme rozsáhlou síť služeb
 • hájíme služby navenek, víme co potřebují pro věcnou argumentaci
 • víme jak služby pracují, jsme s nimi v každodenním kontaktu
 • stavíme na dobré praxi a osvědčených postupech
 • systém odráží skutečné potřeby
 • jsme toho názoru, že každý pracovník je odpovědný za svou práci od jejího převzetí až po vykázání a vyúčtování

REFERENCE

„Jsem začátečník v užívání programu WebCarol, přesto již nyní zjišťuji výhody tohoto programu, především ve vyúčtování a zasílání dávek na zdravotní pojišťovny. Systém je přehledný, jednodušší. Také zaměstnanci se poměrně rychle naučili s WebCarolem pracovat.“

Kateřina Imrichová,
Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic
a ošetřovatelská služba

„Pro mě osobně je WebCarol pomoc. Často systém využívám k tomu, abych vytáhl data do statistik pro obce. Důležité ale je, aby hned na počátku bylo do systému co nejvíc údajů zadáno přesně a správně. Pak dobře pracuje. Jsem také spokojený s podporou. Komunikace je výborná.“

Tomáš Naňák,
ředitel Charity Valašské Klobouky